Students Achievements

Academic Achievements:

BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 18-19] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Jadhav Akash R. 81.4 1 Lakhpati Keshav S 82.19
2 Ghayal Yash S. 81.22 2 Mote Suryakant V 80.96
3 Bagwan Mohammed Harries 76.82 3 Mujumle Mohan S. 79.992
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 18-19] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 WARGHADE SIDDHESH MANGESH 80.78 1 CHAUDHARI CHETAN GULAB 71.19
2 SHAIKH MOHSIN NIJAM 78.40 2 INGALE MAHESH TANAJI 69.08
3 DUDHAT SHIVANJALI SHRIKANT 77.61 3 JADHAV SANKET SADASHIV 68.728
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage  
1 PATIL VISHAL RANJIT 74.44
2 PAUL RAHUL VINAYAK 67.84
3 PAYMODE SHUBHAM RAJENDRA 66.704

 


 

TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 18-19] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 CHORDIA AKSHAY RAJENDRA 82.45 1 JOSHI VAIBHAV LAXMIKANAT 81.66
2 CHOUDHARY RAMESH MOHANLAL 79.2 2 KADAM GAJANAN ARUN 80.16
3 CHORAGHE TEJASHRI SUNIL 78.23 3 MULLA ABDULRAZAK SHAHID 73.30
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 18-19] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 PATIL RAJKUMAR BALKRISHNA 73.83 1 KHADASE PRATIK SHRIKRUSHNA 73.65
2 THORAT ROHIT SHIVAJI 68.64 2 ITHAPE DADASAHEB HIRALAL 66.17
3 TATE VAIBHAV RAJENDRA 68.464 3 DALWALE RAHUL SANJAY 64.85
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage  
1 PATIL RAHUL RAMRAO 69.25
2 POKHARKAR RUSHIKESH GANGARAM 69.08
3 PATIL PRIYESH RAMESH 67.144

 


 

SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 18-19] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 JADHAV OMKAR HARISH 77.08 1 KHANPATHAN AVEZ ALTAF 71.80
2 CONTRACTOR MUSTANSEER SHABBIR 75.32 2 MADDIRALA SUBRAMANYAKASHYAP SHIVKUMAR 71.28
3 BOROLE ROHAN SUNIL 74.97 3 DHONDE TUSHAR SANJAY 67.40
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 18-19] SE Mechanical Toppers Div D & E [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 MORE KAJAL POPAT 65.29 1 MALI AVADHUT SANDEEP 76.38
2 YEWALEKAR DINESH DILIP 64.41 2 GHORPADE ASHISH ARUN 65.12
3 PATIL ANIRUDDHA MALHAR 63.53 3 CHAVAN PRASAD DEVDAS 56.32
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Gaikwad Tejas 76.67 1 Shubham Mulik 80.67
2 Gade Ganesh 75.33 2 Rohan Makwan 79.2
3 Huddar Amey 75.2 3 Shyam Madhani 78.93
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Tushar Raut 72.4 1 MAYURESH KUMBHAR 72.53
2 M. Kalambkar Faisal 71.33 2 PRAVIN ASHOK CHAAVAN 72.13
3 Patil Kailas 70.93 3 RAJESH KANHERKAR 71.6
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 ABHIJIT MOHITE 75.2
2 SANTOSH SAMBHAJI WAGHMARE 73.87
3 ATUL YADAV 73.33
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Ghayal Yash 9.43 1 Jadhav Akash 9.04
2 Gaikwad Bharat 8.57 2 Mote Suryakant 8.78
3 Guave Dipak 8.17 3 Lakhpati Keshav 8.57
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Warghade Siddhesh 9.9 1 Vaibhav S.Avhad 8.04
2 Phule Rahul 8.22 2 Shubham S.Avasare 8
3 Shaikh Mohsin 8.13 3 Vinay S.Kadam 7.78
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Shubham R. Paymode 8.3
2 Rahul D.Bhise 8.26
3 Rahul V. Paul 8.22
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Joshi Vaibhav 9.48 1 PANKAJ DADIBUDE Chorage Tejashri 8.16
2 Chordia Akshay 9.32 2 Mulla Abdulrazak 7.84
3 Kadam Gajanan 9.04 3 Jarande Ketan 7.52
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Chaudhary Ramesh 8.96 1 Krishna Govind Desai 6.82
2 Aman Shimpi 8.16 2 Kunal Thorave 6.64
3 Rajkumar Patil 8.08 3 Rahul Sanjay Dalwale 6.58
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Pratik Khadse 7.72
2 UBED AFSAR PATHAN 7.36
3
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Chavan Karishma 78.73 1 Patil Chirag 76.53
2 Belsare Shreyas 74.67 2 Makone Vrushabh 76.26
3 Deshmuukh Shrikrishna 74.2 3 Kharje Sachin 75.73
           
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Prashant Warule 78.47 1 Deokar Rohan 71.6
2 Yadav Suryakant 75.47 2 Pranay Kale 71.33
3 Shinde Digvijay 75.2 3 Dnyaneshwar Masurkar 70.87
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage
1 Aditya Shipte 77.6
2 Ajinkya Gore 77.4
3 Digambar Patil 76
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Gaikwad Tejas 78 1 Aniket Kumbhar 78.8
2 Gade Ganesh 75.73 2 Pranav Mohite 78.13
3 Adep Amol 70.4 3 Shubham Nimblakar 77.07
           
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Siddhartha Thigale 70.53 1 Dahale Vaibhav 71.87
2 Dhanaji Waghmode 66.93 2 Choudhari Vinod 69.13
3 Parth Shilimkar 65.07 3 Kumbhar Mayuresh 68.8
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]      
     
Rank Name of student Percentage      
1 Waghmare Santosh 74.6      
2 Yadav Atul 71.6      
3 Mohite Abhijeet 69.07      
           
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Ghayal Yash 8.16 1 Lakhpati Keshav 8.3
2 Desai Mayur 7.92 2 Laddha Sameer 8.22
3 Kudale Priyanka 7.9 3 Jadhav Akash 8.16
           
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17] SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Shaikh Mohsin 8.6 1 Chaudhari Chetan 8.02
2 Warghade Siddhesh 8.24 2 Jadhav Suraj 7.72
3 Shimpi Abhishek 8.12 3 Onkar Chpalgaonkar 7.56
           
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]      
     
Rank Name of student Percentage      
1 Patil Vishal 8.16      
2 Bhise Rahul 7.58      
3 Jadhav Sanket 7.48      
+ Academic Year 18-19
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 18-19] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Jadhav Akash R. 81.4 1 Lakhpati Keshav S 82.19
2 Ghayal Yash S. 81.22 2 Mote Suryakant V 80.96
3 Bagwan Mohammed Harries 76.82 3 Mujumle Mohan S. 79.992
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 18-19] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 WARGHADE SIDDHESH MANGESH 80.78 1 CHAUDHARI CHETAN GULAB 71.19
2 SHAIKH MOHSIN NIJAM 78.40 2 INGALE MAHESH TANAJI 69.08
3 DUDHAT SHIVANJALI SHRIKANT 77.61 3 JADHAV SANKET SADASHIV 68.728
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage  
1 PATIL VISHAL RANJIT 74.44
2 PAUL RAHUL VINAYAK 67.84
3 PAYMODE SHUBHAM RAJENDRA 66.704

 


 

TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 18-19] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 CHORDIA AKSHAY RAJENDRA 82.45 1 JOSHI VAIBHAV LAXMIKANAT 81.66
2 CHOUDHARY RAMESH MOHANLAL 79.2 2 KADAM GAJANAN ARUN 80.16
3 CHORAGHE TEJASHRI SUNIL 78.23 3 MULLA ABDULRAZAK SHAHID 73.30
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 18-19] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 PATIL RAJKUMAR BALKRISHNA 73.83 1 KHADASE PRATIK SHRIKRUSHNA 73.65
2 THORAT ROHIT SHIVAJI 68.64 2 ITHAPE DADASAHEB HIRALAL 66.17
3 TATE VAIBHAV RAJENDRA 68.464 3 DALWALE RAHUL SANJAY 64.85
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage  
1 PATIL RAHUL RAMRAO 69.25
2 POKHARKAR RUSHIKESH GANGARAM 69.08
3 PATIL PRIYESH RAMESH 67.144

 


 

SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 18-19] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 JADHAV OMKAR HARISH 77.08 1 KHANPATHAN AVEZ ALTAF 71.80
2 CONTRACTOR MUSTANSEER SHABBIR 75.32 2 MADDIRALA SUBRAMANYAKASHYAP SHIVKUMAR 71.28
3 BOROLE ROHAN SUNIL 74.97 3 DHONDE TUSHAR SANJAY 67.40
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 18-19] SE Mechanical Toppers Div D & E [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 MORE KAJAL POPAT 65.29 1 MALI AVADHUT SANDEEP 76.38
2 YEWALEKAR DINESH DILIP 64.41 2 GHORPADE ASHISH ARUN 65.12
3 PATIL ANIRUDDHA MALHAR 63.53 3 CHAVAN PRASAD DEVDAS 56.32
+ Academic Year 17-18
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Gaikwad Tejas 76.67 1 Shubham Mulik 80.67
2 Gade Ganesh 75.33 2 Rohan Makwan 79.2
3 Huddar Amey 75.2 3 Shyam Madhani 78.93
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Tushar Raut 72.4 1 MAYURESH KUMBHAR 72.53
2 M. Kalambkar Faisal 71.33 2 PRAVIN ASHOK CHAAVAN 72.13
3 Patil Kailas 70.93 3 RAJESH KANHERKAR 71.6
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 ABHIJIT MOHITE 75.2
2 SANTOSH SAMBHAJI WAGHMARE 73.87
3 ATUL YADAV 73.33
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Ghayal Yash 9.43 1 Jadhav Akash 9.04
2 Gaikwad Bharat 8.57 2 Mote Suryakant 8.78
3 Guave Dipak 8.17 3 Lakhpati Keshav 8.57
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Warghade Siddhesh 9.9 1 Vaibhav S.Avhad 8.04
2 Phule Rahul 8.22 2 Shubham S.Avasare 8
3 Shaikh Mohsin 8.13 3 Vinay S.Kadam 7.78
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Shubham R. Paymode 8.3
2 Rahul D.Bhise 8.26
3 Rahul V. Paul 8.22
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Joshi Vaibhav 9.48 1 PANKAJ DADIBUDE Chorage Tejashri 8.16
2 Chordia Akshay 9.32 2 Mulla Abdulrazak 7.84
3 Kadam Gajanan 9.04 3 Jarande Ketan 7.52
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Chaudhary Ramesh 8.96 1 Krishna Govind Desai 6.82
2 Aman Shimpi 8.16 2 Kunal Thorave 6.64
3 Rajkumar Patil 8.08 3 Rahul Sanjay Dalwale 6.58
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Pratik Khadse 7.72
2 UBED AFSAR PATHAN 7.36
3
+ Academic Year 16-17
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Chavan Karishma 78.73 1 Patil Chirag 76.53
2 Belsare Shreyas 74.67 2 Makone Vrushabh 76.26
3 Deshmuukh Shrikrishna 74.2 3 Kharje Sachin 75.73
           
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Prashant Warule 78.47 1 Deokar Rohan 71.6
2 Yadav Suryakant 75.47 2 Pranay Kale 71.33
3 Shinde Digvijay 75.2 3 Dnyaneshwar Masurkar 70.87
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage
1 Aditya Shipte 77.6
2 Ajinkya Gore 77.4
3 Digambar Patil 76
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Gaikwad Tejas 78 1 Aniket Kumbhar 78.8
2 Gade Ganesh 75.73 2 Pranav Mohite 78.13
3 Adep Amol 70.4 3 Shubham Nimblakar 77.07
           
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Siddhartha Thigale 70.53 1 Dahale Vaibhav 71.87
2 Dhanaji Waghmode 66.93 2 Choudhari Vinod 69.13
3 Parth Shilimkar 65.07 3 Kumbhar Mayuresh 68.8
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]      
     
Rank Name of student Percentage      
1 Waghmare Santosh 74.6      
2 Yadav Atul 71.6      
3 Mohite Abhijeet 69.07      
           
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Ghayal Yash 8.16 1 Lakhpati Keshav 8.3
2 Desai Mayur 7.92 2 Laddha Sameer 8.22
3 Kudale Priyanka 7.9 3 Jadhav Akash 8.16
           
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17] SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Shaikh Mohsin 8.6 1 Chaudhari Chetan 8.02
2 Warghade Siddhesh 8.24 2 Jadhav Suraj 7.72
3 Shimpi Abhishek 8.12 3 Onkar Chpalgaonkar 7.56
           
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]      
     
Rank Name of student Percentage      
1 Patil Vishal 8.16      
2 Bhise Rahul 7.58      
3 Jadhav Sanket 7.48