Students Achievements

Academic Achievements:

BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Gaikwad Tejas 76.67 1 Shubham Mulik 80.67
2 Gade Ganesh 75.33 2 Rohan Makwan 79.2
3 Huddar Amey 75.2 3 Shyam Madhani 78.93
           
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Tushar Raut 72.4 1 MAYURESH KUMBHAR 72.53
2 M. Kalambkar Faisal 71.33 2 PRAVIN ASHOK CHAAVAN 72.13
3 Patil Kailas 70.93 3 RAJESH KANHERKAR 71.6
           
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]      
     
Rank Name of student Percentage      
1 ABHIJIT MOHITE 75.2      
2 SANTOSH SAMBHAJI WAGHMARE 73.87      
3 ATUL YADAV 73.33      
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Ghayal Yash 9.43 1 Jadhav Akash 9.04
2 Gaikwad Bharat 8.57 2 Mote Suryakant 8.78
3 Guave Dipak 8.17 3 Lakhpati Keshav 8.57
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Warghade Siddhesh 9.9 1 Vaibhav S.Avhad 8.04
2 Phule Rahul 8.22 2 Shubham S.Avasare 8
3 Shaikh Mohsin 8.13 3 Vinay S.Kadam 7.78
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Shubham R. Paymode 8.3
2 Rahul D.Bhise 8.26
3 Rahul V. Paul 8.22
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Joshi Vaibhav 9.48 1 PANKAJ DADIBUDE
Chorage Tejashri
8.16
2 Chordia Akshay 9.32 2 Mulla Abdulrazak 7.84
3 Kadam Gajanan 9.04 3 Jarande Ketan 7.52
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Chaudhary Ramesh 8.96 1 Krishna Govind Desai 6.82
2 Aman Shimpi 8.16 2 Kunal Thorave 6.64
3 Rajkumar Patil 8.08 3 Rahul Sanjay Dalwale 6.58
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Pratik  Khadse 7.72
2 UBED AFSAR PATHAN 7.36
3
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 14-15]
BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 GHULE PRADEEP GOPINATHRAO 70.39 1 KANASE JOTIRAM ANANDRAO 75.53
2 BORA PIYUSH VIJAY 69.35 2 KANASE VIKRANT SAMBHAJI 74.33
3 GHAVATE ROHAN BHASKAR 69.10 3 KOPARKAR TEJAS VIDYADHAR 72.60

BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 14-15] TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 PRIYANKA  KUMARI 71.93 1  Chaudhari Akshay 71
2 SHELAR AKASH ASHOK 70.60 2  Dalvi Arun 69
3 SHAIKH RAKSHANDA AHEMAD 70.53 3  Gole Madhav 69

TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 14-15]
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1  Joshi Lalit 67 1 Magar Pratik 69
2  Ladkat Akshay 67 2  Tipale Shripad 68
3  Mhaske Mayur 64 3  Shirsat Shubham 61

TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 14-15]
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 CHAUDHARI AMEY BHIKAN 67.73 1 HAJARE RAHUL BAJARANG 70.33
2 DHAWALE MANURAJ SURESH 67.07 2 BADADE SHIVTEJ GOVIND 67.53
3 KUDALE SHUBHAM RAMDAS 65.08 3 KUMBHAR SWAPNIL VISHNU 67.47

SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 14-15]
SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1  KARAD AMOL RAMHARI 68.8 1  PATIL CHIRAG RANCHHOD 66.5333
2  KADAM PRATIK PRADIP 66.267 2  SAURAB MIRKUTE 65.2
3  DHAVALE ASHISH DILIP 65.6 3  TEMKAR UNMESH SUSHIL 63.7333

SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 14-15]
SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1  PATIL PRATIK MOTIRAM 67.867 1 GURAV SHRIRAM SHIVAJEE 68.80
2  DHONDE RUSHIKESH MOHAN 63.733 2 KHOPADE VAIBHAV 65.27
3  KOKIL MANOJ ARVIND 63.467 3 JAGTAP VAIBHAV 64.47

SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage
1 RAJOLE PRASHANT CHANDRAKANT 68.73
2 SHIPTE ADITYA ASHOK 67.93
3 DIGULE NIKHIL DATTATRAY 64.47

List of Toppers of T.E. (Div. A, B, C)

Sr.No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
3 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67

List of Toppers Students DIV A 

Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 DHAVALE ASHISH DILIP 74.7
2 DHONDE RUSHIKESH MOHAN 68.93
3 BELSARE SHREYAS UMESH 68.13

List of Toppers of T.E. (Div. A, B, C)

Sr.No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
3 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67

List of Toppers Students DIV A 

Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 DHAVALE ASHISH DILIP 74.7
2 DHONDE RUSHIKESH MOHAN 68.93
3 BELSARE SHREYAS UMESH 68.13

List of Toppers Students DIV B

Sr.No. Name of the Student Marks
(%)
1 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
2 KADAM NIKHIL LAXMAN 70.26
3 PUND MAHESH RAJARAM 69.06

List of Toppers Students DIV C

Sr. No. Name of the Student Marks
(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 SHAIKH SADIK SALIM 68
3 THAKAR GOVIND HANUMANT 67.7

List of Toppers of T.E. (Div. A, B, C) Academic year 2015-16

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
3 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67


List of Toppers Students DIV A

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67
2 DHONDE RUSHIKESH MOHAN 68.93
3 BELSARE SHREYAS UMESH 68.13


List of Toppers Students DIV B

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
2 KADAM NIKHIL LAXMAN 70.26
3 PUND MAHESH RAJARAM 69.06

 
List of Toppers Students DIV C

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 SHAIKH SADIK SALIM 68
3 THAKAR GOVIND HANUMANT 67.7
+ Academic Year 17-18
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Gaikwad Tejas 76.67 1 Shubham Mulik 80.67
2 Gade Ganesh 75.33 2 Rohan Makwan 79.2
3 Huddar Amey 75.2 3 Shyam Madhani 78.93
           
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]  
 
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Tushar Raut 72.4 1 MAYURESH KUMBHAR 72.53
2 M. Kalambkar Faisal 71.33 2 PRAVIN ASHOK CHAAVAN 72.13
3 Patil Kailas 70.93 3 RAJESH KANHERKAR 71.6
           
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]      
     
Rank Name of student Percentage      
1 ABHIJIT MOHITE 75.2      
2 SANTOSH SAMBHAJI WAGHMARE 73.87      
3 ATUL YADAV 73.33      
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Ghayal Yash 9.43 1 Jadhav Akash 9.04
2 Gaikwad Bharat 8.57 2 Mote Suryakant 8.78
3 Guave Dipak 8.17 3 Lakhpati Keshav 8.57
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Warghade Siddhesh 9.9 1 Vaibhav S.Avhad 8.04
2 Phule Rahul 8.22 2 Shubham S.Avasare 8
3 Shaikh Mohsin 8.13 3 Vinay S.Kadam 7.78
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Shubham R. Paymode 8.3
2 Rahul D.Bhise 8.26
3 Rahul V. Paul 8.22
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Joshi Vaibhav 9.48 1 PANKAJ DADIBUDE
Chorage Tejashri
8.16
2 Chordia Akshay 9.32 2 Mulla Abdulrazak 7.84
3 Kadam Gajanan 9.04 3 Jarande Ketan 7.52
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18] SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 Chaudhary Ramesh 8.96 1 Krishna Govind Desai 6.82
2 Aman Shimpi 8.16 2 Kunal Thorave 6.64
3 Rajkumar Patil 8.08 3 Rahul Sanjay Dalwale 6.58
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage
1 Pratik  Khadse 7.72
2 UBED AFSAR PATHAN 7.36
3
+ Academic Year 14-15
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 14-15]
BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 GHULE PRADEEP GOPINATHRAO 70.39 1 KANASE JOTIRAM ANANDRAO 75.53
2 BORA PIYUSH VIJAY 69.35 2 KANASE VIKRANT SAMBHAJI 74.33
3 GHAVATE ROHAN BHASKAR 69.10 3 KOPARKAR TEJAS VIDYADHAR 72.60

BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 14-15] TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 PRIYANKA  KUMARI 71.93 1  Chaudhari Akshay 71
2 SHELAR AKASH ASHOK 70.60 2  Dalvi Arun 69
3 SHAIKH RAKSHANDA AHEMAD 70.53 3  Gole Madhav 69

TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 14-15]
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1  Joshi Lalit 67 1 Magar Pratik 69
2  Ladkat Akshay 67 2  Tipale Shripad 68
3  Mhaske Mayur 64 3  Shirsat Shubham 61

TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 14-15]
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 CHAUDHARI AMEY BHIKAN 67.73 1 HAJARE RAHUL BAJARANG 70.33
2 DHAWALE MANURAJ SURESH 67.07 2 BADADE SHIVTEJ GOVIND 67.53
3 KUDALE SHUBHAM RAMDAS 65.08 3 KUMBHAR SWAPNIL VISHNU 67.47

SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 14-15]
SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1  KARAD AMOL RAMHARI 68.8 1  PATIL CHIRAG RANCHHOD 66.5333
2  KADAM PRATIK PRADIP 66.267 2  SAURAB MIRKUTE 65.2
3  DHAVALE ASHISH DILIP 65.6 3  TEMKAR UNMESH SUSHIL 63.7333

SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 14-15]
SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1  PATIL PRATIK MOTIRAM 67.867 1 GURAV SHRIRAM SHIVAJEE 68.80
2  DHONDE RUSHIKESH MOHAN 63.733 2 KHOPADE VAIBHAV 65.27
3  KOKIL MANOJ ARVIND 63.467 3 JAGTAP VAIBHAV 64.47

SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 14-15]
Rank Name of student Percentage
1 RAJOLE PRASHANT CHANDRAKANT 68.73
2 SHIPTE ADITYA ASHOK 67.93
3 DIGULE NIKHIL DATTATRAY 64.47

List of Toppers of T.E. (Div. A, B, C)

Sr.No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
3 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67

List of Toppers Students DIV A 

Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 DHAVALE ASHISH DILIP 74.7
2 DHONDE RUSHIKESH MOHAN 68.93
3 BELSARE SHREYAS UMESH 68.13

List of Toppers of T.E. (Div. A, B, C)

Sr.No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
3 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67

List of Toppers Students DIV A 

Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 DHAVALE ASHISH DILIP 74.7
2 DHONDE RUSHIKESH MOHAN 68.93
3 BELSARE SHREYAS UMESH 68.13

List of Toppers Students DIV B

Sr.No. Name of the Student Marks
(%)
1 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
2 KADAM NIKHIL LAXMAN 70.26
3 PUND MAHESH RAJARAM 69.06

List of Toppers Students DIV C

Sr. No. Name of the Student Marks
(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 SHAIKH SADIK SALIM 68
3 THAKAR GOVIND HANUMANT 67.7

+ Academic Year 15-16

List of Toppers of T.E. (Div. A, B, C) Academic year 2015-16

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
3 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67


List of Toppers Students DIV A

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 DHAVALE ASHISH DILIP 72.67
2 DHONDE RUSHIKESH MOHAN 68.93
3 BELSARE SHREYAS UMESH 68.13


List of Toppers Students DIV B

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 PATIL CHIRAG RANCHHOD 74.1
2 KADAM NIKHIL LAXMAN 70.26
3 PUND MAHESH RAJARAM 69.06

 
List of Toppers Students DIV C

Sr. No. Name of the Student Marks(%)
1 TAWARE SHUBHAM VIJAY 74.7
2 SHAIKH SADIK SALIM 68
3 THAKAR GOVIND HANUMANT 67.7