Students Achievements

Information Technology

ZEAL TVC

Academic Achievements:

Second Year Topper list (List of division wise toppers)

SE-A

Sr. No. Name of the Student %
1 DUBEY ADARSH RAKESH 8.52
2 SANKPAL OMKAR JAIDEEP 7.9
3 PANIKER ASHWATHY RAGHUNATH 7.64

SE-B

Sr. No. Name of the Student %
1 PAWAR SAURABH SHANKAR 7.52
2 KULKARNI GAYATRI SUNIL 7.32
3 POPHALE PRACHI RAJENDRA 7.32

Third Year Topper list

Sr. No. Name of the Student SGPA
1 PHADTARE PRASANNA UDHAV 9.02
2 PABALE SWATI DATTATRAY 8.91
3 KOLAPE APARNA NANASAHEB 8.48
4 BELHE RUGVED RAJENDRA 8.15
5 KATKAR PRAVIN BHAUSO 8.15
6 BACHKAR HRUSHIKESH SHIVRAM 8.09

Fourth Year Topper list

Sr. No. Name of the Student Percentage
1 SHARMA ASHISH SANTOSH 8.61
2 MOKASHI DHANASHREE SATISH 8.18
3 DIGHE SHAMBHAVI ARUN 8.17

SE sem-I

Sr. No. Name of the Student Percentage
1 PARADKAR SUYASH YOGESH 9
2 BHASME TEJAS SANDEEP 8.72
3 NANDPATIL TEJAS SANJAY 8.52

TE sem-I

Sr. No. Name of the Student SGPA
1 DUBEY ADARSH RAKESH 9.17
2 KAMBLE JYOTI ANIL 8.91
3 SAURABHI CHAUBEY KARISHMA 8.65
4 SANKPAL OMKAR JAIDEEP 8.48
5 LANDGE MANSI BHAGWAN 8.3
6 UBHE VAISHNAVI RAJESH 8.3

BE sem-I

Sr. No. Name of the Student SGPA
1 PHADTARE PRASANNA UDDHAV 8.82
2 PABALE SWATI DATTATRAY 8.77
3 BHOSALE DIPALI BALAJI 8.64
4 APARNA NANASAHEB KOLAPE 8.64
5 BORATE KARAN PRADEEP 8.64
+ Academic Year 2018-19

Second Year Topper list (List of division wise toppers)

SE-A

Sr. No. Name of the Student %
1 DUBEY ADARSH RAKESH 8.52
2 SANKPAL OMKAR JAIDEEP 7.9
3 PANIKER ASHWATHY RAGHUNATH 7.64

SE-B

Sr. No. Name of the Student %
1 PAWAR SAURABH SHANKAR 7.52
2 KULKARNI GAYATRI SUNIL 7.32
3 POPHALE PRACHI RAJENDRA 7.32

Third Year Topper list

Sr. No. Name of the Student SGPA
1 PHADTARE PRASANNA UDHAV 9.02
2 PABALE SWATI DATTATRAY 8.91
3 KOLAPE APARNA NANASAHEB 8.48
4 BELHE RUGVED RAJENDRA 8.15
5 KATKAR PRAVIN BHAUSO 8.15
6 BACHKAR HRUSHIKESH SHIVRAM 8.09

Fourth Year Topper list

Sr. No. Name of the Student Percentage
1 SHARMA ASHISH SANTOSH 8.61
2 MOKASHI DHANASHREE SATISH 8.18
3 DIGHE SHAMBHAVI ARUN 8.17
+ Nov-Dec 2019 Sem I

SE sem-I

Sr. No. Name of the Student Percentage
1 PARADKAR SUYASH YOGESH 9
2 BHASME TEJAS SANDEEP 8.72
3 NANDPATIL TEJAS SANJAY 8.52

TE sem-I

Sr. No. Name of the Student SGPA
1 DUBEY ADARSH RAKESH 9.17
2 KAMBLE JYOTI ANIL 8.91
3 SAURABHI CHAUBEY KARISHMA 8.65
4 SANKPAL OMKAR JAIDEEP 8.48
5 LANDGE MANSI BHAGWAN 8.3
6 UBHE VAISHNAVI RAJESH 8.3

BE sem-I

Sr. No. Name of the Student SGPA
1 PHADTARE PRASANNA UDDHAV 8.82
2 PABALE SWATI DATTATRAY 8.77
3 BHOSALE DIPALI BALAJI 8.64
4 APARNA NANASAHEB KOLAPE 8.64
5 BORATE KARAN PRADEEP 8.64

Extracurricular Achievement:

Sr. No. Name of Students Name of Events Level Organizer Month & Year

Prize

(rank)

1 Gayatri Keskar Contemporary Duet Dance Inter college Firodia karandak 2018-19 First Prize
2 Tanmay Sancheti Background Score Inter college Firodia karandak 2018-19 Second Prize
3 Tanmay Sancheti Original Composition Inter college Firodia karandak 2018-19 Second Prize
+ Academic Year 19-20
+ Academic Year 17-18
+ Academic Year 18-19
Sr. No. Name of Students Name of Events Level Organizer Month & Year

Prize

(rank)

1 Gayatri Keskar Contemporary Duet Dance Inter college Firodia karandak 2018-19 First Prize
2 Tanmay Sancheti Background Score Inter college Firodia karandak 2018-19 Second Prize
3 Tanmay Sancheti Original Composition Inter college Firodia karandak 2018-19 Second Prize