Students Achievements

Academic Achievements:

BE Computer Toppers Div A [Academic Year 18-19]
BE Computer Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 KOTHAWALE ASHLESHA PANDHARINATH 9.36 1 ROKADE SONALI TANAJI 9.32
2 CHAVAN DIPALI VILAS 9.23 2 MEMANE PRAJAKTA RAJU 9.27
3 KULKARNI YASH PRASHANT 9.07 3 MITAL HIMANSSHU RAAJJHESH 9.23

BE Computer Toppers Div C [Academic Year 18-19]
TE Computer Toppers Div A [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 JAPE KALYANI SANJAY 9.00 1 KOOT SAKAR KUMAR 8.43
2 SALUNKHE PRANALI PRAKASH 8.93 2 NAMAN RAJENDRA JANGID 8.15
3 DHONDAGE KAJAL RAM 8.93 3 DESHMUKH PRANJALI SATISH 8.15

TE Computer  Toppers Div B [Academic Year 18-19]
TE Computer  Toppers Div C [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 RANGANI JISHNU MANSUKH 9.17 1 DESHMUKH TEJAS KISHOR 8.39
2 SHINDE SURABHI VINAYAK 8.65 2 KONDE ABHISHEK SHAILESH 8.33
3 SAROLKAR AKSHADA DILIP 8.61 3 MOMIN SANA BASHIR 8.24

SE Computer Toppers Div A [Academic Year 18-19]
SE Computer  Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 MUJAWAR FAIYAZ AZIZ 8.94 1 KONDHARE GAURAV GORAKHANATH 8.58
2 MAKESHWAR PRATIKSHA RAJENDRA 8.66 2 REDE ISHANI MANDAR 8.44
3 SHIVANGI SINGH 8.48 3 GHODECHOR DIGAMBAR RAJENDRA 8.14

SE Computer Toppers Div C [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Grade
1 BABAR KAJAL SHIVAJI 8.84
2 PAWAR VAIBHAV SANJAY 8.52
3 PANDIT MEGHANAD MUKUND 8.2
BE Computer Toppers Div A [Academic Year 17-18]
BE Computer Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 SURANA AISHWARYA PRAVIN 76.07 1 ZAMBRE SWITEE NAVNATH 83.33
2 RAJHANS SUPRIYA SANJAY 75.27 2 TAMHANKAR SHREENAND SADANAND 73.53
3 BHOSALE SHUBHAM AJAY 75.07 3 KHEDKAR YOGESH SHANKAR 73.07

BE Computer Toppers Div C [Academic Year 17-18]
TE Computer Toppers Div A [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student SGPA
1 KULKARNI GRISHMA SUNIL 83.80 1 MITAL HIMANSSHU RAAJJHESH 9.13
2 SALUNKHE PRAJAKTA PRAKASH 78.60 2 NARHE OMKAR VILAS 8.80
3 BHANOSE NIKITA VINAY 76.93 3 KULKARNI YASH PRASHANT 8.59

TE Computer  Toppers Div B [Academic Year 17-18]
TE Computer  Toppers Div C [Academic Year 17-18]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 SASTE KIRAN SANJAY 8.28 1 SALUNKHE PRANALI PRAKASH 8.70
2 SHITAL SHIVAJI TAMKAR 8.26 2 WANI KUNAL DURGADAS 8.26
3 POURNIMA KAILAS INDALKAR 8.07 3 KARALE ONKAR ASHOK 8.02

SE Computer Toppers Div A [Academic Year 17-18]
SE Computer  Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 RANGANI JISHNU MANSUKH 9.48 1 JORI GAYATRI PRASHANT 8.6
2 KOOT SAKAR KUMAR 8.36 2 SHINDE SURABHI VINAYAK 8.26
3 NIKHIL SUNIL NIMBALKAR 8.26 3 SAROLKAR AKSHADA DILIP 8.24

SE Computer Toppers Div C [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Grade
1 KONDE ABHISHEK SHAILESH 7.96
2 SONI VRUSHIL CHUNNILAL 7.92
3 KALE GAURI VINOD 7.88
BE Computer Toppers Div A [Academic Year 16-17]
BE Computer Toppers Div B [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 SONDKAR PRATIK VIKAS 81.73 1 KARDILE MONIKA DADABHAU 78.47
2 TILEKAR RAHUL MANOHAR 79.07 2 BAFNA VISHAL HEMANT 76.60
3 R MADHANA KUMARI 77.27 3 GHEGADE JYOTI BALU 74.47
4 PINGALE RAJ MANGESH 75.80 4 BELGUR VEERESH PANCHAKSHARI 74.40
5 SHAIKH SAMINABANO AYYUB 75.53 5 PANDHARE PRANALI RAMESH 70.53

BE Computer Toppers Div C [Academic Year 16-17]
TE Computer Toppers Div A [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 NAKATE POOJA JEETENDRA 78.07 1 ZAMBRE SWITEE NAVNATH 72.67
2 POTNIS DURVANKUR VINAYAK 77.73 2 BHOSALE SHUBHAM AJAY 71.87
3 JADHAV NITIN SURESH 77.53 3 BHANOSE NIKITA VINAY 70.73
4 MAHALE GAYATRI RAVINDRA 77.07 4 INAMDAR RESHMA BABAN 70.33
5 DABHADE SANJANA SANJAY 76.27 5 RAJHANS SUPRIYA SANJAY 68.00

TE Computer  Toppers Div B [Academic Year 16-17]
TE Computer  Toppers Div C [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 KHEDKAR YOGESH SHANKAR 67.20 1 KULKARNI GRISHMA SUNIL 80.60
2 NAIK RAHUL VILAS 67.13 2 SALUNKHE PRAJAKTA PRAKASH 72.53
3 ABHANG SAYLI RAJEEV 65.27 3 KHURDE PREMSAGAR MADHAVRAO 65.87
4 TAMHANKAR SHREENAND SADANAND 65.27 4 DHAVALE SHWETA PRAKASH 65.33
5 KHEDKAR POOJA BHAGWAN 65.20 5 TANPURE MANGESH CHANDRASHEKHAR 63.73

SE Computer Toppers Div A [Academic Year 16-17]
SE Computer  Toppers Div B [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Grade Rank Name of student Grade
1 MITAL HIMANSSHU RAAJJHESH 8.52 1 PATIL ASMITA NAMDEO 7.5
2 KULKARNI YASH PRASHANT 8.36 2 POURNIMA KAILAS INDALKAR 7.48
3 CHAVAN DIPALI VILAS 8.28 3 ROKADE SONALI TANAJI 7.46
4 KOTHAWALE ASHLESHA PANDHARINATH 8.16 4 UPERPELLI ANAND RAJESH 7.22
5 NARHE OMKAR VILAS 7.98 5 BHOJ JYOTI ANIL 7.2

SE Computer Toppers Div C [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Grade
1 SALUNKHE PRANALI PRAKASH 7.7
2 ANASUNE VAIBHAV DILIP 7.24
3 DHONDAGE KAJAL RAM 7.2
4 DIXIT ALKA MAHESHWARNATH
KELAPURE MADHURA SHASHANK
7.18
5 BHONKAR TEJASWI UTTAM
WARGAD SADANAND WARGAD
7.06
+ Academic Year 18-19
BE Computer Toppers Div A [Academic Year 18-19]
BE Computer Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 KOTHAWALE ASHLESHA PANDHARINATH 9.36 1 ROKADE SONALI TANAJI 9.32
2 CHAVAN DIPALI VILAS 9.23 2 MEMANE PRAJAKTA RAJU 9.27
3 KULKARNI YASH PRASHANT 9.07 3 MITAL HIMANSSHU RAAJJHESH 9.23

BE Computer Toppers Div C [Academic Year 18-19]
TE Computer Toppers Div A [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 JAPE KALYANI SANJAY 9.00 1 KOOT SAKAR KUMAR 8.43
2 SALUNKHE PRANALI PRAKASH 8.93 2 NAMAN RAJENDRA JANGID 8.15
3 DHONDAGE KAJAL RAM 8.93 3 DESHMUKH PRANJALI SATISH 8.15

TE Computer  Toppers Div B [Academic Year 18-19]
TE Computer  Toppers Div C [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 RANGANI JISHNU MANSUKH 9.17 1 DESHMUKH TEJAS KISHOR 8.39
2 SHINDE SURABHI VINAYAK 8.65 2 KONDE ABHISHEK SHAILESH 8.33
3 SAROLKAR AKSHADA DILIP 8.61 3 MOMIN SANA BASHIR 8.24

SE Computer Toppers Div A [Academic Year 18-19]
SE Computer  Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 MUJAWAR FAIYAZ AZIZ 8.94 1 KONDHARE GAURAV GORAKHANATH 8.58
2 MAKESHWAR PRATIKSHA RAJENDRA 8.66 2 REDE ISHANI MANDAR 8.44
3 SHIVANGI SINGH 8.48 3 GHODECHOR DIGAMBAR RAJENDRA 8.14

SE Computer Toppers Div C [Academic Year 18-19]
Rank Name of student Grade
1 BABAR KAJAL SHIVAJI 8.84
2 PAWAR VAIBHAV SANJAY 8.52
3 PANDIT MEGHANAD MUKUND 8.2
+ Academic Year 17-18
BE Computer Toppers Div A [Academic Year 17-18]
BE Computer Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 SURANA AISHWARYA PRAVIN 76.07 1 ZAMBRE SWITEE NAVNATH 83.33
2 RAJHANS SUPRIYA SANJAY 75.27 2 TAMHANKAR SHREENAND SADANAND 73.53
3 BHOSALE SHUBHAM AJAY 75.07 3 KHEDKAR YOGESH SHANKAR 73.07

BE Computer Toppers Div C [Academic Year 17-18]
TE Computer Toppers Div A [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student SGPA
1 KULKARNI GRISHMA SUNIL 83.80 1 MITAL HIMANSSHU RAAJJHESH 9.13
2 SALUNKHE PRAJAKTA PRAKASH 78.60 2 NARHE OMKAR VILAS 8.80
3 BHANOSE NIKITA VINAY 76.93 3 KULKARNI YASH PRASHANT 8.59

TE Computer  Toppers Div B [Academic Year 17-18]
TE Computer  Toppers Div C [Academic Year 17-18]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 SASTE KIRAN SANJAY 8.28 1 SALUNKHE PRANALI PRAKASH 8.70
2 SHITAL SHIVAJI TAMKAR 8.26 2 WANI KUNAL DURGADAS 8.26
3 POURNIMA KAILAS INDALKAR 8.07 3 KARALE ONKAR ASHOK 8.02

SE Computer Toppers Div A [Academic Year 17-18]
SE Computer  Toppers Div B [Academic Year 17-18]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 RANGANI JISHNU MANSUKH 9.48 1 JORI GAYATRI PRASHANT 8.6
2 KOOT SAKAR KUMAR 8.36 2 SHINDE SURABHI VINAYAK 8.26
3 NIKHIL SUNIL NIMBALKAR 8.26 3 SAROLKAR AKSHADA DILIP 8.24

SE Computer Toppers Div C [Academic Year 17-18]
Rank Name of student Grade
1 KONDE ABHISHEK SHAILESH 7.96
2 SONI VRUSHIL CHUNNILAL 7.92
3 KALE GAURI VINOD 7.88
+ Academic Year 16-17
BE Computer Toppers Div A [Academic Year 16-17]
BE Computer Toppers Div B [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 SONDKAR PRATIK VIKAS 81.73 1 KARDILE MONIKA DADABHAU 78.47
2 TILEKAR RAHUL MANOHAR 79.07 2 BAFNA VISHAL HEMANT 76.60
3 R MADHANA KUMARI 77.27 3 GHEGADE JYOTI BALU 74.47
4 PINGALE RAJ MANGESH 75.80 4 BELGUR VEERESH PANCHAKSHARI 74.40
5 SHAIKH SAMINABANO AYYUB 75.53 5 PANDHARE PRANALI RAMESH 70.53

BE Computer Toppers Div C [Academic Year 16-17]
TE Computer Toppers Div A [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 NAKATE POOJA JEETENDRA 78.07 1 ZAMBRE SWITEE NAVNATH 72.67
2 POTNIS DURVANKUR VINAYAK 77.73 2 BHOSALE SHUBHAM AJAY 71.87
3 JADHAV NITIN SURESH 77.53 3 BHANOSE NIKITA VINAY 70.73
4 MAHALE GAYATRI RAVINDRA 77.07 4 INAMDAR RESHMA BABAN 70.33
5 DABHADE SANJANA SANJAY 76.27 5 RAJHANS SUPRIYA SANJAY 68.00

TE Computer  Toppers Div B [Academic Year 16-17]
TE Computer  Toppers Div C [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Percentage Rank Name of student Percentage
1 KHEDKAR YOGESH SHANKAR 67.20 1 KULKARNI GRISHMA SUNIL 80.60
2 NAIK RAHUL VILAS 67.13 2 SALUNKHE PRAJAKTA PRAKASH 72.53
3 ABHANG SAYLI RAJEEV 65.27 3 KHURDE PREMSAGAR MADHAVRAO 65.87
4 TAMHANKAR SHREENAND SADANAND 65.27 4 DHAVALE SHWETA PRAKASH 65.33
5 KHEDKAR POOJA BHAGWAN 65.20 5 TANPURE MANGESH CHANDRASHEKHAR 63.73

SE Computer Toppers Div A [Academic Year 16-17]
SE Computer  Toppers Div B [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Grade Rank Name of student Grade
1 MITAL HIMANSSHU RAAJJHESH 8.52 1 PATIL ASMITA NAMDEO 7.5
2 KULKARNI YASH PRASHANT 8.36 2 POURNIMA KAILAS INDALKAR 7.48
3 CHAVAN DIPALI VILAS 8.28 3 ROKADE SONALI TANAJI 7.46
4 KOTHAWALE ASHLESHA PANDHARINATH 8.16 4 UPERPELLI ANAND RAJESH 7.22
5 NARHE OMKAR VILAS 7.98 5 BHOJ JYOTI ANIL 7.2

SE Computer Toppers Div C [Academic Year 16-17]
Rank Name of student Grade
1 SALUNKHE PRANALI PRAKASH 7.7
2 ANASUNE VAIBHAV DILIP 7.24
3 DHONDAGE KAJAL RAM 7.2
4 DIXIT ALKA MAHESHWARNATH
KELAPURE MADHURA SHASHANK
7.18
5 BHONKAR TEJASWI UTTAM
WARGAD SADANAND WARGAD
7.06

Extra Curricular Achievements:

Co-curricular Event:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Bongare Kashinath Ram ZCOER Project Idea Competition Best Project Idea
2 Sana Shaikh ZCOER Project Idea Competition Best Project Idea
3 Shivani Sonawane Learning Pundits Grammer Guru First
4 Shivani Sonawane Learning Pundits Maths Whiz Fourth

 

Cultural Event:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Tejas Mokal ISB&M Fashion Show Winner
2 Shreya Mirashi ISB&M Fashion Show Winner

 

Sport Event:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Siddharth Shetty Urban Scholarship Box Foot Ball Outstanding
2 Siddharth Shetty ZCOER Basket Ball Winner

Sr.

No

Name of Students Name of Event Level Organized
1 Saloni Bhaskar Chillawar Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
2 Shivkanya Barhate Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
3 Ashlesha Kothawale Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
4 Karuna Haware Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
5. Anjali Meena Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
6 Shruti Sunil Mate Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
7 Bhagyashri Patil open Hardware First PICT
8 Dnyanada Mengade open Hardware First PICT
9 Namrata Pasalkar open Hardware First PICT
10 Pratiksha Kusalkar open Hardware First PICT
11 Pankaj Patel BasketBall First SKN Medical College
12 Pankaj Patel BasketBall Second ISB&M
13 Pankaj Patel BasketBall First ZCOER
14 Onkar Mahajan Ajile Versus Waterfall Certified Certification Course

Cultural Events:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Kate Aishwarya ZCOER, Pune Fashion show First
2 Kate Aishwarya SIBM, Pune Rampage First
3 Kate Aishwarya Sinhgad Institute Fashion Show Runner ups
4 Kate Aishwarya AISSMS, Pune Fashion Show First
5 Kate Aishwarya NICMAR, Pune Fashion Show First
6 Riya Pawar SIBM, Pune Rampage First
7 Riya Pawar NICMAR, Pune Fashion Show First
8 Mansi Gaikwad AISSMS, Pune Fashion Show First
9 Mansi Gaikwad ISB&M, Pune Fashion Show First
10 Mansi Gaikwad NICMAR, Pune Fashion Show First
11 Mansi Gaikwad SIBM, Pune Rampage First

Certification Courses:

Sr.No Name of Students College/Firm Event
1 Sachin Ashok Dhamal SPPU Disaster Management
2 ATHAVALE BHARGAV ANANT Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
3 BHOSALE SHUBHAM A. Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
4 CHAKRABORTY DEVDOOT NIRMALYA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
5 KOLI DNYANESHWAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
6 KULKARNI PARTH VINAYAK Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
7 KULKARNI TEJAS RAJESH Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
8 MIRZA YASMEEN LALBEG Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
9 PENDSAY GAURI ABHAY Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
10 RAIRIKAR AJINKYA VINAY Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
11 NAIR KIRTHI UNNIKRISHNAN Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
12 SALUNKE SUMEDHA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
13 RUPESH RANPISE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
14 KATE AISHWARYA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
15 NEHA GANESH DIWANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
16 SUYOG AWACHAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
17 JANHAVI MACHINDRA SONWANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
18 PAYAL KUREKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
19 PRASAD BHATMURGI Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
20 MAGESH TANPURE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
21 PRATIMA PAWAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
22 RAHUL TILEKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
23 NIKITA BHANOSE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
24 SUJIT GARGATE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
25 GRISHMA KULKARNI Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
26 SHEETAL JAGTAP Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
27 KOLHE SUMEDHA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
28 PALLAVI JALINDAR JAGTAP Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
29 NAMARATA R PASALKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
30 JAYASHREE S PATIL Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
31 UTKARSHA S MEMANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
32 SWANAND SURPUR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
33 DEEPIKA B. KHARAT Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
34 SHREYAS YEOLEKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
35 AISHWARYA NAIK Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
36 BHAGYASHRI PATIL Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
37 AKSHY BOBADE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
38 ANVAAY AWALGAONKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
39 PRANALI DILIP RATNAPARKHI Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
40 PRAJAKTA ANANT SHELAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
41 ANIKET NURIYA RATHOD Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
42 ARPIT SHAH Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
43 SHAILESH INGALE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
44 SACHIN LADE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
45 RUSHIKESH NARKHEDE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
46 SALONI CHILIWAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
47 MAYUR LAXMIKANT NAGAPURE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
48 VISHWAJEETSINGH DEVARE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
49 ANIKET BADHE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
50 MANOJ MANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
51 SUSHANT SHAMRAO ZORE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
52 SUDE MAHADEV Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
+ Academic Year 18-19

Co-curricular Event:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Bongare Kashinath Ram ZCOER Project Idea Competition Best Project Idea
2 Sana Shaikh ZCOER Project Idea Competition Best Project Idea
3 Shivani Sonawane Learning Pundits Grammer Guru First
4 Shivani Sonawane Learning Pundits Maths Whiz Fourth

 

Cultural Event:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Tejas Mokal ISB&M Fashion Show Winner
2 Shreya Mirashi ISB&M Fashion Show Winner

 

Sport Event:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Siddharth Shetty Urban Scholarship Box Foot Ball Outstanding
2 Siddharth Shetty ZCOER Basket Ball Winner
+ Academic Year 17-18

Sr.

No

Name of Students Name of Event Level Organized
1 Saloni Bhaskar Chillawar Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
2 Shivkanya Barhate Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
3 Ashlesha Kothawale Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
4 Karuna Haware Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
5. Anjali Meena Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
6 Shruti Sunil Mate Design and Fabrication of nano-quadrotor Pluto College ZCOER
7 Bhagyashri Patil open Hardware First PICT
8 Dnyanada Mengade open Hardware First PICT
9 Namrata Pasalkar open Hardware First PICT
10 Pratiksha Kusalkar open Hardware First PICT
11 Pankaj Patel BasketBall First SKN Medical College
12 Pankaj Patel BasketBall Second ISB&M
13 Pankaj Patel BasketBall First ZCOER
14 Onkar Mahajan Ajile Versus Waterfall Certified Certification Course
+ Academic Year 16-17

Cultural Events:

Sr.No Name of Students College/Firm Event Place
1 Kate Aishwarya ZCOER, Pune Fashion show First
2 Kate Aishwarya SIBM, Pune Rampage First
3 Kate Aishwarya Sinhgad Institute Fashion Show Runner ups
4 Kate Aishwarya AISSMS, Pune Fashion Show First
5 Kate Aishwarya NICMAR, Pune Fashion Show First
6 Riya Pawar SIBM, Pune Rampage First
7 Riya Pawar NICMAR, Pune Fashion Show First
8 Mansi Gaikwad AISSMS, Pune Fashion Show First
9 Mansi Gaikwad ISB&M, Pune Fashion Show First
10 Mansi Gaikwad NICMAR, Pune Fashion Show First
11 Mansi Gaikwad SIBM, Pune Rampage First

Certification Courses:

Sr.No Name of Students College/Firm Event
1 Sachin Ashok Dhamal SPPU Disaster Management
2 ATHAVALE BHARGAV ANANT Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
3 BHOSALE SHUBHAM A. Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
4 CHAKRABORTY DEVDOOT NIRMALYA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
5 KOLI DNYANESHWAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
6 KULKARNI PARTH VINAYAK Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
7 KULKARNI TEJAS RAJESH Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
8 MIRZA YASMEEN LALBEG Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
9 PENDSAY GAURI ABHAY Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
10 RAIRIKAR AJINKYA VINAY Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
11 NAIR KIRTHI UNNIKRISHNAN Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
12 SALUNKE SUMEDHA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
13 RUPESH RANPISE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
14 KATE AISHWARYA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
15 NEHA GANESH DIWANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
16 SUYOG AWACHAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
17 JANHAVI MACHINDRA SONWANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
18 PAYAL KUREKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
19 PRASAD BHATMURGI Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
20 MAGESH TANPURE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
21 PRATIMA PAWAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
22 RAHUL TILEKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
23 NIKITA BHANOSE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
24 SUJIT GARGATE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
25 GRISHMA KULKARNI Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
26 SHEETAL JAGTAP Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
27 KOLHE SUMEDHA Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
28 PALLAVI JALINDAR JAGTAP Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
29 NAMARATA R PASALKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
30 JAYASHREE S PATIL Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
31 UTKARSHA S MEMANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
32 SWANAND SURPUR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
33 DEEPIKA B. KHARAT Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
34 SHREYAS YEOLEKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
35 AISHWARYA NAIK Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
36 BHAGYASHRI PATIL Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
37 AKSHY BOBADE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
38 ANVAAY AWALGAONKAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
39 PRANALI DILIP RATNAPARKHI Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
40 PRAJAKTA ANANT SHELAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
41 ANIKET NURIYA RATHOD Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
42 ARPIT SHAH Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
43 SHAILESH INGALE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
44 SACHIN LADE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
45 RUSHIKESH NARKHEDE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
46 SALONI CHILIWAR Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
47 MAYUR LAXMIKANT NAGAPURE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
48 VISHWAJEETSINGH DEVARE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
49 ANIKET BADHE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
50 MANOJ MANE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
51 SUSHANT SHAMRAO ZORE Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)
52 SUDE MAHADEV Zeal College of Engineering & Research Mobile Application Development(IBM)